Cinema Primes

Anamorphic

Price
Orions A-SetAtlas Orion Anamorphic A-Set

Set includes one each of the following:

 • Atlas Orion Anamorphic 40mm
 • Atlas Orion Anamorphic 65mm
 • Atlas Orion Anamorphic 100mm
$630/day
Atlas Orion Anamorphic 40mm40mm Atlas Orion Anamorphic T2$210/day
Atlas Orion Anamorphic 65mm65mm Atlas Orion Anamorphic T2$210/day
Atlas Orion Anamorphic 100mm100mm Atlas Orion Anamorphic T2$210/day
Atlas Orion Anamorphic B-SetAtlas Orion Anamorphic B-Set

Set includes one each of the following:

 • Atlas Orion Anamorphic 32mm
 • Atlas Orion Anamorphic 50mm
 • Atlas Orion Anamorphic 80mm
$630/day
32mm Atlas Orion Anamorphic T232mm Atlas Orion Anamorphic T2$210/day
50mm Atlas Orion Anamorphic T250mm Atlas Orion Anamorphic T2$210/day
80mm Atlas Orion Anamorphic T280mm Atlas Orion Anamorphic T2$210/day
Atlas 1.6x LF ExtenderAtlas 1.6x LF Extender$175/day
Kowa Evolution Anamorphic Lens SetKowa Evolution Anamorphic 6 Lens Set
 • 32mm Kowa Evolution Anamorphic T2.4
 • 40mm Kowa Evolution Anamorphic T2.4
 • 50mm Kowa Evolution Anamorphic T2.4
 • 75mm Kowa Evolution Anamorphic T2.5
 • 100mm Kowa Evolution Anamorphic T3.2
 • 135mm Kowa Evolution Anamorphic T3.5
$1,320/day
Kowa Evolution 32mm32mm Kowa Evolution Anamorphic T2.4$240/day
Kowa Evolution 40mm40mm Kowa Evolution Anamorphic T2.4$210/day
Kowa Evolution 50mm50mm Kowa Evolution Anamorphic T2.4$210/day
Kowa Evolution 75mm75mm Kowa Evolution Anamorphic T2.5$210/day
Kowa Evolution 100mm100mm Kowa Evolution Anamorphic T3.2$210/day
Kowa Evolution 135mm135mm Kowa Evolution Anamorphic T3.5$240/day

Arri

Price
Arri Ultra Prime 6 Lens SetArri Ultra Prime 6 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Arri Ultra Prime 16mm T1.9
 • Arri Ultra Prime 24mm T1.9
 • Arri Ultra Prime 32mm T1.9
 • Arri Ultra Prime 50mm T1.9
 • Arri Ultra Prime 85mm T1.9
 • Arri Ultra Prime 100mm T1.9
$810/day
Ultra Prime 16mmArri Ultra Prime 16mm T1.9$135/day
Arri Ultra Prime 24mm T1.9Arri Ultra Prime 24mm T1.9$135/day
Arri Ultra Prime 32mm T1.9Arri Ultra Prime 32mm T1.9$135/day
Arri Ultra Prime 50mm T1.9Arri Ultra Prime 50mm T1.9$135/day
Arri Ultra Prime 85mm T1.9Arri Ultra Prime 85mm T1.9$135/day
Arri Ultra Prime 100mm T1.9Arri Ultra Prime 100mm T1.9$135/day

Bausch & Lomb

Price
B&L Super Baltar 7 Lens SetB&L Super Baltar 7 Lens Set
 • B&L Super Baltar 20mm T2.3
 • B&L Super Baltar 25mm T2.3
 • B&L Super Baltar 35mm T2.3
 • B&L Super Baltar 50mm T2.3
 • B&L Super Baltar 75mm T2.3
 • B&L Baltar 100mm T2.4
 • B&L Baltar 152mm T2.8
$945/day
B&L Super Baltar 20mm T2.3B&L Super Baltar 20mm T2.3$135/day
B&L Super Baltar 25mm T2.3B&L Super Baltar 25mm T2.3$135/day
B&L Super Baltar 35mm T2.3B&L Super Baltar 35mm T2.3$135/day
B&L Super Baltar 50mm T2.3B&L Super Baltar 50mm T2.3$135/day
B&L Super Baltar 75mm T2.3B&L Super Baltar 75mm T2.3$135/day
B&L Baltar 100mm T2.4B&L Baltar 100mm T2.4$135/day
B&L Baltar 152mm T2.8B&L Baltar 152mm T2.8$135/day

Canon

Price
Canon FD SetCanon FD 7 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Canon FD 14mm T2.8
 • Canon FD 24mm T1.5
 • Canon FD 28mm T2.1
 • Canon FD 35mm T2.1
 • Canon FD 55mm T1.3
 • Canon FD 85mm T1.3
 • Canon FD 135mm T2.1
$1,140/day
Canon FD 14mmCanon FD 14mm T2.8$180/day
Canon FD 24mmCanon FD 24mm T1.5$160/day
Canon FD 28mmCanon FD 28mm T2.1$160/day
Canon FD 35mmCanon FD 35mm T2.1$160/day
Canon FD 55mmCanon FD 55mm T1.3$160/day
Canon FD 85mmCanon FD 85mm T1.3$160/day
Canon FD 135mmCanon FD 135mm T2.1$160/day

Cooke

Price
Cooke S4 8 Lens SetCooke S4 Prime 8 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Cooke S4 Prime 14mm T2
 • Cooke S4 Prime 18mm T2
 • Cooke S4 Prime 25mm T2
 • Cooke S4 Prime 32mm T2
 • Cooke S4 Prime 40mm T2
 • Cooke S4 Prime 50mm T2
 • Cooke S4 Prime 75mm T2
 • Cooke S4 Prime 100mm T2
$1,480/day
Cooke S4 Prime 14mm T2Cooke S4 Prime 14mm T2$185/day
Cooke S4 Prime 18mm T2Cooke S4 Prime 18mm T2$185/day
Cooke S4/i Prime 25mm T2Cooke S4/i Prime 25mm T2$185/day
Cooke S4 Prime 32mm T2Cooke S4 Prime 32mm T2$185/day
Cooke S4 Prime 40mm T2Cooke S4 Prime 40mm T2$185/day
Cooke S4 Prime 50mm T2Cooke S4 Prime 50mm T2$185/day
Cooke S4 Prime 75mm T2Cooke S4 Prime 75mm T2$185/day
Cooke S4 Prime 100mm T2Cooke S4 Prime 100mm T2$185/each
Cooke MiniS4 SetCooke MiniS4/i Prime 6 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Cooke MiniS4/i 18mm T2.8
 • Cooke MiniS4/i 25mm T2.8
 • Cooke MiniS4/i 32mm T2.8
 • Cooke MiniS4/i 50mm T2.8
 • Cooke MiniS4/i 75mm T2.8
 • Cooke MiniS4/i 100mm T2.8
$1,050/day
Cooke MiniS4/i 18mm T2.8Cooke MiniS4/i 18mm T2.8$125/day
Cooke MiniS4/i 25mm T2.8Cooke MiniS4/i 25mm T2.8$125/day
Cooke MiniS4/i 32mm T2.8Cooke MiniS4/i 32mm T2.8$125/day
Cooke MiniS4/i 50mm T2.8Cooke MiniS4/i 50mm T2.8$125/day
Cooke MiniS4/i 75mm T2.8Cooke MiniS4/i 75mm T2.8$125/day
Cooke MiniS4/i 100mm T2.8Cooke MiniS4/i 100mm T2.8$125/day
Cooke Speed Panchro S1/S2 Seven Lens Set (TLS Conversion) Cooke Speed Panchro S1/S2 Seven Lens Set (TLS Conversion)

Set includes one each of the following:

 • Cooke Speed Panchro S1 18mm
 • Cooke Speed Panchro S1 25mm
 • Cooke Speed Panchro S2 32mm
 • Cooke Speed Panchro S2 40mm
 • Cooke Speed Panchro S2 50mm
 • Cooke Speed Panchro S1 75mm
 • Cooke Speed Panchro S2 100mm
$875/day
Cooke Speed Panchro S1 18mmCooke Speed Panchro S1 18mm$135/day
Cooke Speed Panchro S1 25mmCooke Speed Panchro S1 25mm$135/day
Cooke Speed Panchro S2 32mmCooke Speed Panchro S2 32mm$135/day
Cooke Speed Panchro S2 40mmCooke Speed Panchro S2 40mm$135/day
Cooke Speed Panchro S2 50mmCooke Speed Panchro S2 50mm$135/day
Cooke Speed Panchro S1 75mmCooke Speed Panchro S1 75mm$135/day
Cooke Speed Panchro S2 100mmCooke Speed Panchro S2 100mm$135/day

Leitz (Leica)

Price
Leitz (Leica) Summicron-C 6 Lens Set T2.0Leitz (Leica) Summicron-C 6 Lens Set T2.0

Set includes one each of the following:

 • Leitz (Leica) 18mm Summicron-C T2.0
 • Leitz (Leica) 25mm Summicron-C T2.0
 • Leitz (Leica) 35mm Summicron-C T2.0
 • Leitz (Leica) 50mm Summicron-C T2.0
 • Leitz (Leica) 75mm Summicron-C T2.0
 • Leitz (Leica) 100mm Summicron-C T2.0
$1,050/day
Leitz (Leica) 18mm Summicron-C T2.0Leitz (Leica) 18mm Summicron-C T2.0$180/day
Leitz (Leica) 25mm Summicron-C T2.0Leitz (Leica) 25mm Summicron-C T2.0$180/day
Leitz (Leica) 35mm Summicron-C T2.0Leitz (Leica) 35mm Summicron-C T2.0$180/day
Leitz (Leica) 50mm Summicron-C T2.0Leitz (Leica) 50mm Summicron-C T2.0$180/day
Leitz (Leica) 75mm Summicron-C T2.0Leitz (Leica) 75mm Summicron-C T2.0$180/day
Leitz (Leica) 100mm Summicron-C T2.0Leitz (Leica) 100mm Summicron-C T2.0$180/day
Cinescope (TLS) Leica R 6 Lens SetCinescope (TLS) Leica R 6 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 19mm T2.9
 • Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 24mm T2.9
 • Cinescope (TLS) Leica R Summicron 35mm T2.1
 • Cinescope (TLS) Leica R Summicron 50mm T2.1
 • Cinescope (TLS) Leica R Summicron 90mm T2.1
 • Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 135mm T2.9
$900/day
Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 19mm T2.9Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 19mm T2.9$150/day
Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 24mm T2.9Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 24mm T2.9$200/day
Cinescope (TLS) Leica R Summicron 35mm T2.1Cinescope (TLS) Leica R Summicron 35mm T2.1$150/day
Cinescope (TLS) Leica R Summicron 50mm T2.1Cinescope (TLS) Leica R Summicron 50mm T2.1$150/day
Cinescope (TLS) Leica R Summicron 90mm T2.1Cinescope (TLS) Leica R Summicron 90mm T2.1$150/day
Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 135mm T2.9Cinescope (TLS) Leica R Elmarit 135mm T2.9$150/day

Rokinon

Price
Rokinon DS 5 Lens SetRokinon DS 5 Lens Set$175/day
Rokinon DS 14mm T3.1Rokinon DS 14mm T3.1$35/day
Rokinon DS 24mm T1.5Rokinon DS 24mm T1.5$35/day
Rokinon DS 35mm T1.5Rokinon DS 35mm T1.5$35/day
Rokinon DS 50mm T1.5Rokinon DS 50mm T1.5$35/day
Rokinon DS 85mm T1.5Rokinon DS 85mm T1.5$35/day

Sigma

Price
Sigma Cine FF Prime 7 Lens SetSigma FF Cine Prime 7 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Sigma FF Cine Prime 14mm T2
 • Sigma FF Cine Prime 20mm T1.5
 • Sigma FF Cine Prime 24mm T1.5
 • Sigma FF Cine Prime 35mm T1.5
 • Sigma FF Cine Prime 50mm T1.5
 • Sigma FF Cine Prime 85mm T1.5
 • Sigma FF Cine Prime 135mm T2
$574/day
Sigma 14mm Cine PrimeSigma FF Cine Prime 14mm T2$82/day
Sigma 20mm Cine PrimeSigma FF Cine Prime 20mm T1.5$82/day
Sigma 24mm Cine PrimeSigma FF Cine Prime 24mm T1.5$82/day
Sigma FF Cine Prime 35mm T1.5Sigma FF Cine Prime 35mm T1.5$82/day
Sigma FF Cine Prime 50mm T1.5Sigma FF Cine Prime 50mm T1.5$82/day
Sigma 85mm Cine PrimeSigma FF Cine Prime 85mm T1.5$82/day
Sigma 135mm Cine PrimeSigma FF Cine Prime 135mm T2$82/day

Tokina

Price
Tokina Vista Prime 6 Lens SetTokina Vista Prime 6 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Tokina Vista Prime 18mm T1.5
 • Tokina Vista Prime 25mm T1.5
 • Tokina Vista Prime 35mm T1.5
 • Tokina Vista Prime 50mm T1.5
 • Tokina Vista Prime 85mm T1.5
 • Tokina Vista Prime 105mm T1.5
$750/day
Tokina Vista Prime 18mm T1.5Tokina Vista Prime 18mm T1.5$125/day
Tokina Vista Prime 25mm T1.5Tokina Vista Prime 25mm T1.5$125/day
Tokina Vista Prime 35mm T1.5Tokina Vista Prime 35mm T1.5$125/day
Tokina Vista Prime 50mm T1.5Tokina Vista Prime 50mm T1.5$125/day
Tokina Vista Prime 85mm T1.5Tokina Vista Prime 85mm T1.5$125/day
Tokina Vista Prime 105mm T1.5Tokina Vista Prime 105mm T1.5$125/day

Tribe7

Price
Blackwing7 T-Tuned 27mm T1.9Blackwing7 T-Tuned 27mm T1.9
 • 3 Lens Minimum
$225/day
Blackwing7 T-Tuned 37mm T1.9Blackwing7 T-Tuned 37mm T1.9
 • 3 Lens Minimum
$225/day
Blackwing7 T-Tuned 47mm T1.9Blackwing7 T-Tuned 47mm T1.9
 • 3 Lens Minimum
$225/day
Blackwing7 T-Tuned 57mm T1.9Blackwing7 T-Tuned 57mm T1.9
 • 3 Lens Minimum
$225/day
Blackwing7 T-Tuned 77mm T1.8Blackwing7 T-Tuned 77mm T1.8
 • 3 Lens Minimum
$225/day
Blackwing7 T-Tuned 107mm T1.8Blackwing7 T-Tuned 107mm T1.8
 • 3 Lens Minimum
$225/day
Blackwing7 T-Tuned 137mm T1.8Blackwing7 T-Tuned 137mm T1.8$225/day

Zeiss

Price
Zeiss Supreme Prime 5 Lens SetZeiss Supreme Prime 5 Lens Set$1,000/day
Zeiss Supreme Prime 25mm T1.5Zeiss Supreme Prime 25mm T1.5$200/day
Zeiss Supreme Prime 35mm T1.5Zeiss Supreme Prime 35mm T1.5$200/day
Zeiss Supreme Prime 50mm T1.5Zeiss Supreme Prime 50mm T1.5$200/day
Zeiss Supreme Prime 85mm T1.5Zeiss Supreme Prime 85mm T1.5$200/day
Zeiss Supreme Prime 100mm T1.5Zeiss Supreme Prime 100mm T1.5$200/day
Zeiss Super Speed 5 Lens SetZeiss Super Speed 5 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Zeiss Super Speed 18mm T1.3
 • Zeiss Super Speed 25mm T1.3
 • Zeiss Super Speed 35mm T1.3
 • Zeiss Super Speed 50mm T1.3
 • Zeiss Super Speed 85mm T1.3
$500/day
Zeiss Super Speed 18mm T1.3Zeiss Super Speed 18mm T1.3$100/day
Zeiss Super Speed 25mm T1.3Zeiss Super Speed 25mm T1.3$100/day
Zeiss Super Speed 35mm T1.3Zeiss Super Speed 35mm T1.3$100/day
Zeiss Super Speed 50mm T1.3Zeiss Super Speed 50mm T1.3$100/day
Zeiss Super Speed 85mm T1.3Zeiss Super Speed 85mm T1.3$100/day
Zeiss CP2 SetZeiss CP.2 7 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Zeiss CP.2 Prime 15mm T2.9
 • Zeiss CP.2 Prime 21mm T2.9
 • Zeiss CP.2 Prime 25mm T2.9
 • Zeiss CP.2 Prime 35mm T2.1
 • Zeiss CP.2 Prime 50mm T2.1
 • Zeiss CP.2 Prime 85mm T2.1
 • Zeiss CP.2 Prime 135mm T2.1
$487/day
Zeiss CP.2 15mm T2.9Zeiss CP.2 15mm T2.9$68/day
Zeiss CP.2 21mm T2.9Zeiss CP.2 21mm T2.9$68/day
Zeiss CP.2 25mm T2.9Zeiss CP.2 25mm T2.9$68/day
Zeiss CP.2 35mm T2.1Zeiss CP.2 35mm T2.1$68/day
Zeiss CP.2 50mm T2.1Zeiss CP.2 50mm T2.1$68/day
Zeiss CP.2 85mm T2.1Zeiss CP.2 85mm T2.1$68/day
Zeiss CP.2 135mm T2.1Zeiss CP.2 135mm T2.1$68/day
Zeiss Milvus SetZeiss Milvus 5 Lens Set

Set includes one each of the following:

 • Zeiss Milvus 21mm f2.8
 • Zeiss Milvus 35mm f2
 • Zeiss Milvus 50mm f2 Macro
 • Zeiss Milvus 85mm f1.4
 • Zeiss Milvus 100mm f2 Macro
$250/day
Zeiss Milvus 21mm f2.8Zeiss Milvus 21mm f2.8$50/day
Zeiss Milvus 35mm f2Zeiss Milvus 35mm f2$50/day
Zeiss Milvus 50mm f2 MacroZeiss Milvus 50mm f2 Macro$50/day
Zeiss Milvus 85mm f1.4Zeiss Milvus 85mm f1.4$50/day
Zeiss Milvus 100mm f2 MacroZeiss Milvus 100mm f2 Macro$50/day

Macro and Specialty

Price
Laowa 12mm T2.9 Zero-D Cine EF/PL Mount LensLaowa 12mm T2.9 Zero-D Cine EF/PL Mount Lens$75/day
Zeiss Milvus 50mm f2 MacroZeiss Milvus 50mm f2 Macro$50/day
Zeiss Milvus 100mm f2 MacroZeiss Milvus 100mm f2 Macro$50/day
Tokina 100mm PL Macro T2.9Tokina 100mm PL Macro T2.9$121/day
Venus Optics Laowa 24mm f/14 Probe Lens (PL / EF)Venus Optics Laowa 24mm f/14 Probe Lens (PL / EF)$75/day